نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

خط چشم رنگی Spoiled صورتی

200,000 تومان

خصوصیات:

 1. ماندگاری بالا
 2. با اپلیکاتور مویی
 3. ایجاد نمایی طبیعی و مات
 4. حاوی رنگدانه های غنی
 5. رنگ صورتی
 6. ساخت کشور چین
 7. حجم 7 میل

خط چشم رنگی Spoiled گوشتی

200,000 تومان

خصوصیات:

 1. ماندگاری بالا
 2. با اپلیکاتور مویی
 3. ایجاد نمایی طبیعی و مات
 4. حاوی رنگدانه های غنی
 5. رنگ گوشتی
 6. ساخت کشور چین
 7. حجم 7 میل

خط چشم رنگی Spoiled فیروزه ای

200,000 تومان

خصوصیات:

 1. ماندگاری بالا
 2. با اپلیکاتور مویی
 3. ایجاد نمایی طبیعی و مات
 4. حاوی رنگدانه های غنی
 5. رنگ فیروزه ای
 6. ساخت کشور چین
 7. حجم 7 میل

خط چشم رنگی Spoiled آبی

200,000 تومان

خصوصیات:

 1. ماندگاری بالا
 2. با اپلیکاتور مویی
 3. ایجاد نمایی طبیعی و مات
 4. حاوی رنگدانه های غنی
 5. رنگ آبی
 6. ساخت کشور چین
 7. حجم 7 میل

خط چشم رنگی Spoiled بنفش

200,000 تومان

خصوصیات:

 1. ماندگاری بالا
 2. با اپلیکاتور مویی
 3. ایجاد نمایی طبیعی و مات
 4. حاوی رنگدانه های غنی
 5. رنگ بنفش
 6. ساخت کشور چین
 7. حجم 7 میل

خط چشم رنگی Spoiled یاسی

200,000 تومان

خصوصیات:

 1. ماندگاری بالا
 2. با اپلیکاتور مویی
 3. ایجاد نمایی طبیعی و مات
 4. حاوی رنگدانه های غنی
 5. رنگ یاسی
 6. ساخت کشور چین
 7. حجم 7 میل

خط چشم رنگی Spoiled نارنجی

200,000 تومان

خصوصیات:

 1. ماندگاری بالا
 2. با اپلیکاتور مویی
 3. ایجاد نمایی طبیعی و مات
 4. حاوی رنگدانه های غنی
 5. رنگ نارنجی
 6. ساخت کشور چین
 7. حجم 7 میل

خط چشم رنگی Spoiledزرد

200,000 تومان

خصوصیات:

 1. ماندگاری بالا
 2. با اپلیکاتور مویی
 3. ایجاد نمایی طبیعی و مات
 4. حاوی رنگدانه های غنی
 5. رنگ زرد
 6. ساخت کشور چین
 7. حجم 7 میل