با خرید از پرنس هدیه خودتونو انتخاب کنید

خرید بیشتر = هدایای بیشتر

3mil jpg

اگر مجموع خرید شما بالای 3,000,000 تومان باشد، علاوه بر ارسال رایگان، میتونید یکی از این پک ها رو به عنوان هدیه انتخاب کنید:

پک جوان کننده:

 1. ماسک صورت ورقه ای ویتامین سی بیوآکوا
 2. پچ زیر چشم هیالورونیک اسید بیوآکوا
 3. ماسک لب عسل بیوآکوا
 4. میله پیلینگ
 5. فرچه صابون ابرو
 6. فیس واش میواستار
 7. تونر ویتامین سی 

پک ضد جوش:

 1. ماسک صورت ورقه ای انار بیوآکوا
 2. پچ زیر چشم جلبک دریایی بیوآکوا
 3. ماسک لب توت فرنگی بیوآکوا
 4. میله پیلینگ
 5. فرچه صابون ابرو
 6. فیس واش میواستار
 7. سرم ضد جوش بیوآکوا

پک ضد جوش:

 1.  ماسک صورت ورقه ای آلوئه ورا بیوآکوا
 2. پچ زیر چشم هیالورونیک اسید بیوآکوا
 3. ماسک لب عسل بیوآکوا
 4. میله پیلینگ
 5. فرچه صابون ابرو
 6. فیس واش میواستار
 7. فوم شستشو هیالورونیک اسید بیوآکوا 

پک جوان کننده:

 1. ماسک صورت ورقه ای کیوی بیوآکوا
 2.  ماسک لب گریپ فروت بیوآکوا
 3. پچ زیر چشم شکوفه گیلاس بیوآکوا
 4. میله پیلینگ
 5. فرچه صابون ابرو
 6. فیس واش میواستار
 7. کرم ضد جوش بیوآکوا
2 3mil jpg

اگر مجموع خرید شما بین 2,000,000 و 3,000,000 تومان باشد، علاوه بر ارسال رایگان، میتونید یکی از این پک ها رو به عنوان هدیه انتخاب کنید:

پک جوان کننده:

 1. ماسک صورت ورقه ای ویتامین سی بیوآکوا
 2. پچ زیر چشم هیالورونیک اسید بیوآکوا
 3. ماسک لب عسل بیوآکوا
 4. میله پیلینگ
 5. فرچه صابون ابرو
 6. فیس واش میواستار

پک ضد جوش:

 1. ماسک صورت ورقه ای انار بیوآکوا
 2. پچ زیر چشم جلبک دریایی بیوآکوا
 3. ماسک لب توت فرنگی بیوآکوا
 4. میله پیلینگ
 5. فرچه صابون ابرو
 6. فیس واش میواستار

پک ضد جوش:

 1.  ماسک صورت ورقه ای آلوئه ورا بیوآکوا
 2. پچ زیر چشم هیالورونیک اسید بیوآکوا
 3. ماسک لب عسل بیوآکوا
 4. میله پیلینگ
 5. فرچه صابون ابرو
 6. فیس واش میواستار

پک جوان کننده:

 1. ماسک صورت ورقه ای کیوی بیوآکوا
 2.  ماسک لب گریپ فروت بیوآکوا
 3. پچ زیر چشم شکوفه گیلاس بیوآکوا
 4. میله پیلینگ
 5. فرچه صابون ابرو
 6. فیس واش میواستار
1 2mil jpg

اگر مجموع خرید شما بین 1,000,000 و 2,000,000 تومان باشد، علاوه بر ارسال رایگان، میتونید یکی از این پک ها رو به عنوان هدیه انتخاب کنید:

پک جوان کننده:

 1. ماسک صورت ورقه ای ویتامین سی بیوآکوا
 2. پچ زیر چشم هیالورونیک اسید بیوآکوا
 3. ماسک لب عسل بیوآکوا
 4. میله پیلینگ

پک ضد جوش:

 1. ماسک صورت ورقه ای انار بیوآکوا
 2. پچ زیر چشم جلبک دریایی بیوآکوا
 3. ماسک لب توت فرنگی بیوآکوا
 4. میله پیلینگ

پک ضد جوش:

 1.  ماسک صورت ورقه ای آلوئه ورا بیوآکوا
 2. پچ زیر چشم هیالورونیک اسید بیوآکوا
 3. ماسک لب عسل بیوآکوا
 4. میله پیلینگ

پک جوان کننده:

 1. ماسک صورت ورقه ای کیوی بیوآکوا
 2.  ماسک لب گریپ فروت بیوآکوا
 3. پچ زیر چشم شکوفه گیلاس بیوآکوا
 4. میله پیلینگ
500 1mil jpg

اگر مجموع خرید شما بین 500,000 و 1,000,000 تومان باشد، میتونید یکی از این پک ها رو به عنوان هدیه انتخاب کنید:

پک جوان کننده:

 1. ماسک صورت ورقه ای ویتامین سی بیوآکوا
 2. پچ زیر چشم هیالورونیک اسید بیوآکوا
 3. ماسک لب عسل بیوآکوا

پک ضد جوش:

 1. ماسک صورت ورقه ای انار بیوآکوا
 2. پچ زیر چشم جلبک دریایی بیوآکوا
 3. ماسک لب توت فرنگی بیوآکوا

پک ضد جوش:

 1.  ماسک صورت ورقه ای آلوئه ورا بیوآکوا
 2. پچ زیر چشم هیالورونیک اسید بیوآکوا
 3. ماسک لب عسل بیوآکوا

پک جوان کننده:

 1. ماسک صورت ورقه ای کیوی بیوآکوا
 2.  ماسک لب گریپ فروت بیوآکوا
 3. پچ زیر چشم شکوفه گیلاس بیوآکوا
500toman jpg

اگر مجموع خرید شما زیر 500,000 تومان باشد، میتونید یکی از این محصولات رو به عنوان هدیه انتخاب کنید:

 • ماسک لب گریپ فروت بیوآکوا
 • پچ زیرچشم هیالورونیک اسید بیوآکوا
 • ماسک ورقه ای چای سبز